Domškoláci v Remízku - od září 2019???

Rádi bychom uspořádali od září 2019 SKUPINU DOMŠKOLÁKŮ PŘI LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE REMÍZEK.

Setkávali bychom se 1x týdně od 8,00 (až 8,30) do 16,00. Schůzky by se konaly v místech Lesní mateřské škole Remízek (přímo na Remízku, přilehlé lesy, louky...).

Vnitřní zázemí (zimní měsíce, nepříznivé počasí pro celodenní venkovní pobyt, doba oběda) bychom měli na Obecním úřadě v Kraselově, kde má Remízek zařízenou třídu, kterou už s dětmi nevyužívá.

Pohybovali bychom se co nejvíce venku. Zažívali bychom přírodu všemi smysly, za každého počasí, a přirozenou cestou tak získávali environmentální poznatky o krajině, která nás obklopuje. Dále bychom se společně věnovali základům řemesel, pracovali se dřevem, s keramickou hlínou, dělali bychom různé pokusy a projekty. Velký prostor bude dán dětem a tomu, co je zajímá. Hlavním záměrem však je, aby domškoláci mohli být spolu ve skupině, mohli navazovat nová přátelství, zažívat spolupráci s druhými,...

Pokud bude z vaší strany zájem, rádi budeme jezdit s dětmi i na různé výlety - výstavy, kulturní akce apod. Vstupné a doprava by se pak hradila zvlášť.

Uvažujeme o skupině cca 6 dětí + jeden dospělý průvodce.

Stravování (oběd, pitný režim) bude zajištěno.

Cena: 1 500Kč/měsíc, u sourozeneckých dvojic 1 300Kč/měsíc, stravné se platí zvlášť přesně podle počtu odebraných obědů (hlásí se vždy až ráno podle aktuálního počtu dětí).

Podle vašeho zájmu můžeme uspořádat informační schůzku nebo se domluvit přes mail. V případě zájmu můžeme mít Skupinu domškoláků i častěji, nemusíme se tolik fixovat na oblast Remízku, zkrátka, je jen na nás, jak se společně domluvíme.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, volejte nebo pište.

 

Kontakt

Lesní mateřská škola Remízek Milčice 5, 38716 Kraselov
IČ: 02445620

č.ú.: 107-7833370227/0100
transparentní účet: 115-5531290257/0100
+420728247876 anetaira@seznam.cz