IROP - výstavba nového zázemí

Lesní MŠ Kraselov

Číslo výzvy: 88. Výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. - SC 2.4

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009880

Zahájení fyzické realizace projektu: 18. 4. 2018

Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2020

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity Lesní mateřské školy Remízek, z.s., čímž dojde ke zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání v území, kde je těchto kapacit nedostatek.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • umožnit dětem trávit co nejvíce času v přírodě, která je pro jejich osobnostní i tělesný rozvoj ideálním prostředím, neboť častý pobyt v přírodě má pozitivní vliv na lidské zdraví, fyzickou kondici, imunitní systém a rozvoj hrubé i jemné motoriky
  • vést děti ke správné životosprávě, samostatnosti, rozvíjet jejich dovednosti a posilovat mezilidské vztahy
  • společně s dětmi pečovat a starat se o okolní přírodu, pěstovat rostliny a krmit lesní zvířata
  • vybudovat vhodné zázemí, které bude sloužit pro potřeby LMŠ Remízek zejména při nepřízni počasí a bude moderní, bezbariérové a funkční s ohledem na nenarušení rázu okolní krajiny
  • pořídit potřebné vybavení, které dětem poskytne další příležitosti k seberozvoji, podpoří pedagogickou činnost pracovníků mateřské školy a zároveň bude bezpečné a funkční
  • upravit venkovní prostranství na pozemku LMŠ Remízek tak, aby dětem nabízelo ještě více příležitostí k jejich rozvoji a umožňovalo komplexní environmentální výchovu
  • nabídnout rodičům předškolních dětí kvalitní, finančně dostupnou mateřskou školu s celodenním provozem a umožnit jim tak lepší zapojení na trh práce díky větší možnosti sladění osobního a profesního života
  • zvýšit atraktivnost lesní mateřské školy situované v blízkosti malé obce
  • zlepšit služby občanské vybavenosti v oblasti místa realizace/dopadu projektu a zkvalitnit tak podmínky pro život obyvatel.

Mezi hlavní aktivity patří realizace stavby a pořízení vybavení. Z vedlejších aktivit budou realizovány úpravy venkovního prostranství, pořízení hraček a herních prvků, pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu, zabezpečení výstavby a projektová dokumentace.

Realizací projektu dojde k navýšení nedostatečné kapacity Lesní mateřské školy Remízek, která tak zajistí kvalitní a cenově dostupné předškolní vzdělávání většímu počtu dětí, čímž rovněž přispěje k sociální inkluzi. Projektem vznikne nové, bezbariérové, bezpečné a moderní zázemí pro dalších 16 předškolních dětí, kterým tak budou poskytnuty lepší podmínky pro vzdělání, rozvoj a budoucí uplatnění v dalších stupních vzdělávání.

Projekt s názvem Lesní MŠ Kraselov je spolufinancován Evropskou unií.

 

Kontakt

Lesní mateřská škola Remízek Milčice 5, 38716 Kraselov
IČ: 02445620

č.ú.: 107-7833370227/0100
transparentní účet: 115-5531290257/0100
+420728247876 anetaira@seznam.cz